Wednesday, February 17, 2010

Anna Williams

'Želiš li postati profesor i predavati fotografiju, magistriraj. Želiš li raditi kao fotograf, počni asistirati' - tim riječima se profesor fotografije na fakultetu obratio Anni Williams.
Poslušala je njegov savjet, preselila se u New York i danas, uz brojne druge časopise, Anna surađuje s Marthom Stewart, Target i Real Simple.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...